ÁSZF2018-10-02T09:11:45+00:00

Kérdésed van? Ne várj vele, tedd fel most!

Az oldal tulajdonosa és szakértője Zsilák Judit.

Ügyfélszolgálati kérdésekben (megrendelés, csomagküldés, fizetési információk stb.), letölthető anyagokkal, hírlevéllel kapcsolatos problémáid megoldásában a tudatosevok@gmail.com email címen, vagy a +36305604405-ös telefonszámon tudsz segítséget kérni.

Tudásanyagokról, képzésekről ezen az oldalon tájékozódhatsz>>

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm…

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.
Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

Üzletszabályzat:

 • szolgáltató neve: Zsilák Judit EV
 • telephelye: 9024 Győr, Szigethy Attila u 2
 • levelezési címe: 9024 Győr, Szigethy Attila u 2
 • telefon: +36305604405
 • e-mail cím: zsilakj@gmail.com
 • adószám: 64965471-1-28
 • bejegyző bíróság/hatóság adatai: Győr-Moson-Sopron Megyei Iparkamara
 • NAIH nyilvántartási szám: NAIH-105332/2017.
 • vállalkozás indulása: 2007.02.08.

Általános tájékoztatót a megrendelhető termékek köréről, árairól:

REGISZTRÁCIÓ:

 • Az oldal böngészéséhez nem szükséges regisztrálnia.
 • A regisztrációval a Vevő egyidejűleg elismeri azt is, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeinket ismeri és magára nézve azt kötelezőnek tekinti és elfogadja.
 • Az elektronikus úton létrejött szerződés ráutaló magatartás formájában jognyilatkozatnak minősül.
 • A szerződés dokumentumai: a Vevő vételi ajánlata (rendelés) és a Szolgáltató visszaigazolása.
 • A regisztrált adatokat a vásárló bármikor megváltoztathatja, módosíthatja bejelentkezés után az „Adataim” menüpontban.
 • A szerződéskötés nyelve:   magyar.

TERMÉKEK, ÁRAK:

 • Oldalunkon található termékek árai minden esetben magyar forintban értendők, tartalmazzák az aktuális Általános Forgalmi Adót (ÁFA), ami érvényes az “Akciós ár”-ként feltüntetett árakra is.

Vásárlási lehetőségek:

Az oldalakon feltüntetett termékek minden esetben az ott megjelenített áron vásárolhatők meg.

Fizetési módok:

1, Biztonságos bankkártyás fizetéssel –  amelyet a BARION bankkártya elfogadó rendszeren keresztül. /Adatait kizárólag a Barion kezeli nemzetközi biztonsági rendszerek alapján/- jelenleg szerződéskötés alatt.

2, Előre utalással – az UniCredit HU09 1091 8001 0000 0040 3823 0020 számú bankszámlájára Zsilák Judit EV nevére- minden esetben kérjük feltüntetni a vásárló nevét!

ÉSZREVÉTELEK ÉS REKLAMÁCIÓK

A megrendelőnek az elküldött rendelést jogában áll visszavonni, illetve módosítani (minden feltétel nélkül) a rendelés elküldését követő 24 óráig.

A rendelés visszavonásáról az üzletet a zsilakj@gmail.com címen,

vagy telefonon: +36305604405-ös számon kérjük értesíteni.

RENDELÉS VISSZAUTASÍTÁSA:

Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítsa azon vásárló megrendelését, aki korábbi rendelését nem vette át, korábbi rendelését elállási jogával töröltette, illetve annak ellenértékét nem egyenlítette ki, további rendelés felvételére csak akkor kerülhet újra sor, ha korábbi tartozását kiegyenlítette.

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA:

Az elállás feltételeit a távollévők között kötött szerződésről szóló, 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet szabályozza. A törvény szerint az elállási jog a termék kézhezvételének napjától él! A vásárló, az áru átvételét követő 14 napon belül, elállhat a vásárlástól kiszállítás és személyes átvétel esetén is.

Az elállási jog indoklás nélkül gyakorolható!

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségre:

Zsilák Judit Győr, Szigethy Attila u 2    ////     zsilakj@gmail.com

A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. Visszafizetés a vásárló beleegyezése esetén banki átutalással történik. Amennyiben erre nem kapunk felhatalmazást, akkor a visszafizetés az Ön által igénybe vett fizetési móddal azonos módon történik. A fizetési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költsége Önt terheli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

A SZERZŐDÉS HATÁLYA:

A szerződés a rendelés elküldésével, illetve annak visszaigazolásával lép hatályba, és az áru kiszállításával zárul le.

A szerződés semmisnek tekinthető akkor, ha a regisztráció hiányos adatokat tartalmaz, vagy nem teljesíthető kérés van feltüntetve.

MEGRENDELŐ KÖTELESSÉGE:

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelésének jóváhagyásával jelen dokumentumban foglaltakat elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelést tartalmazó küldemény átvételéről és kifizetéséről gondoskodik. Amennyiben a termék átadása-átvétele Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltséget Megrendelő megtéríti Szolgáltató számára.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bizonyos esetekben a kiszállítást megtagadjuk, és a megrendelőt csak az üzleteinkben szolgáljuk ki. Erről az érintettek külön tájékoztatást kapnak.

 1. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
 2. Vásárlástól való elállási joga mellett – annak korlátozása nélkül – lehetősége van arra, hogy bármilyen átvételi módon rendelt kiadványait kicserélje. Erre a kézbesítés napjától számított 14 munkanapon belül van lehetősége, amennyiben a vásárlást igazoló nyugtát vagy számlát megőrizte.
 3. Felelősség korlátozása: tudatosevok.hu nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
  – Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Vevőt, hogy csatlakozzon a www.tudatosevok.hu weboldalára, ott megrendelést adjon le.
  – Vevő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
  Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:

Üzemeltető nem vonható felelősségre, az általa üzemeltetett internetes áruházhoz való kapcsolódásért, semmilyen vis mayor kategóriába sorolható esetért, vagy olyan eseménnyel kapcsolatosan, ami nem áll az irányítása alatt.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

 1. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
 3. A felhasználó a III.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
 4. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

Törvényi hivatkozások


Adatkezelés:
2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
Jótállás
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
Szerzői jogok
1999. évi LXXVI. törvény
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

Ha kérdése lenne, tájékoztatásra van szüksége, vagy reklamálni szeretne, úgy kérjük keresse meg  ügyfélszolgálatunkat:

– e-mailben: zsilakj@gmail.com címen, vagy
– telefonon: a +36305604405-ös telefonszámon.

Bízunk benne, hogy áruházunk elnyerte tetszését és a továbbiakban törzsvásárlóink között üdvözölhetjük.